Freckled bowl
Freckled bowl
Freckled bowl
Freckled bowl

Freckled bowl

HOMEFOLK ceramics

Regular price £16.00 Sale

Wheel thrown stoneware bowl